Cách đóng dấu chữ ký, dấu giáp lai, dấu treo đúng luật

Con dấu là phương tiện đặc biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký, quản lý, được sử dụng để đóng trên văn bản, giấy tờ  là của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng con dấu khi đóng dấu chữ ký, đóng dấu giáp lai, dấu treo trong văn bản, giấy tờ phải theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì việc đóng dấu chữ ký, dấu giáp lai, dấu treo trong văn bản được thực hiện như sau:

1. Đóng dấu chữ ký:

– Dấu đóng lên trên chữ ký và phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái.

– Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng đúng mực dấu màu đỏ theo quy định.

2. Đóng dấu treo

– Việc đóng dấu treo trên văn bản giấy do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định.

– Dấu được đóng lên trang đầu, trùm một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc tiêu đề phụ lục.

– Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng đúng mực dấu màu đỏ theo quy định.

3. Đóng dấu giáp lai:

– Việc đóng dấu giáp lai trên văn bản giấy do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định.

– Dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép phải  là của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy;

– Mỗi dấu đóng tối đa 05 tờ văn bản.

– Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng đúng mực dấu màu đỏ theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *