Cách định nghĩa mới nhất về sở hữu trí tuệ năm 2022

Ngày nay, Việt Nam đang trên con đường hội nhập quốc tế thì tài sản sở hữu trí tuệ là một công cụ đóng vai trò ngày càng to lớn để các doanh nghiệp tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Tài sản sở hữu trí tuệ là tài sản vô hình, đóng vai trò quan trọng không kém so với tài sản hữu hình đối với sự thành công của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Vì vậy, doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến những vấn đề bảo hộ tài sản vô hình trong quá trình tạo dựng thương hiệu, dễ dàng tiếp cận thị trường, góp phần phát triển kinh tế đất nước, chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tạo cơ sở pháp lý vững chắc khi có tranh chấp xảy ra. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu đầy đủ về quyền sở hữu trí tuệ để có cơ chế xây dựng quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp đối với các tài sản sở hữu trí tuệ.

1/ Sở hữu trí tuệ là gì?

Theo Bộ Khoa hoc và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì sở hữu trí tuệ là khái niệm pháp lý chỉ sự bảo hộ của nhà nước đối với các thành quả lao động sáng tạo. Sở hữu trí tuệ hay còn gọi là tài sản trí tuệ đây được hiểu là những sản phẩm được tạo ra từ sự sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ gồm ba nhánh là sở hữu công nghiệp, bản quyền và giống cây trồng.

2/ Quyền sở hữu trí tuệ:

Theo Khoản 1 Điều 4 (Văn bản hợp nhất số: 07/VBHN-VPQH 2019 Luật sở hữu trí tuệ 2005) thì quyền sở hữu trí tuệ là là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Theo quy định tại Điều 4 (Văn bản hợp nhất số: 07/VBHN-VPQH 2019 Luật sở hữu trí tuệ 2005) thì:

– Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

– Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

– Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

– Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.

Theo đó, ta có thể nhận thấy được quyền sở hữu trí tuệ là quyền tài sản của tổ chức, cá nhân đối với các sản phẩm do mình sáng tạo ra, không có sự sao chép từ bất kỳ nguồn nào. Theo đó, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ được tự do sử dụng quyền đó theo mong muốn của họ, miễn là việc sử dụng đó không trái pháp luật và có quyền ngăn cấm những người khác thực hiện những hành vi sử dụng như vậy đối với đối tượng thuộc quyền tài sản của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *