Các trường Quân đội nào có tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự năm 2021?

1.Đào tạo đại học quân sự

Trong Quân đội có 17 học viện, trường được Bộ Quốc phòng giao tuyển sinh vào đào tạo trình độ đại học quân sự gồm:

– Học viện Kỹ thuật quân sự;

– Học viện Quân y;

– Học viện Khoa học quân sự;

– Học viện Phòng không – Không quân;

– Học viện Hải quân;

– Học viện Biên phòng;

– Học viện Hậu cần;

– Trường Sĩ quan Lục quân 1 (tên dân sự: Trường Đại học Trần Quốc Tuấn);

– Trường Sĩ quan Lục quân 2 (tên dân sự: Trường Đại học Nguyễn Huệ);

– Trường Sĩ quan Chính trị (tên dân sự: Trường Đại học Chính trị);

– Trường Sĩ quan Công binh (tên dân sự: Trường Đại học Ngô Quyền);

– Trường Sĩ quan Thông tin (tên dân sự: Trường Đại học Thông tin liên lạc);

– Trường Sĩ quan Pháo binh;

– Trường Sĩ quan Không quân;

– Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp;

– Trường Sĩ quan Đặc công;

– Trường Sĩ quan Phòng hóa.

Năm 2021, không tuyển sinh đào tạo ngành Tài chính tại Học viện Hậu cần và ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng tại Học viện Khoa học quân sự.

2. Đào tạo cao đẳng quân sự

Có 01 trường được Bộ Quốc phòng giao tuyển sinh vào đào tạo cao đẳng quân sự: Trường Sĩ quan Không quân (đào tạo ngành Kỹ thuật Hàng không);

One thought on “Các trường Quân đội nào có tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự năm 2021?

  • 29/07/2021 at 8:32 chiều
    Permalink

    năm nay có cao đẳng sĩ quan chính trị phải không ạ?

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *