Các trường Quân đội năm 2021 sử dụng các tổ hợp xét tuyển nào?

Theo quy định tại Điều 27, Thông tư tuyển sinh, trong tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự, các trường Quân đội sử dụng 7 tổ hợp xét tuyển, gồm:

– Tổ hợp xét tuyển A00 (gồm các môn: Toán, Lý, Hoá);

– Tổ hợp xét tuyển A01 (gồm các môn: Toán, Lý, tiếng Anh);

– Tổ hợp xét tuyển B00 (gồm các môn: Toán, Hoá, Sinh);

– Tổ hợp xét tuyển C00 (gồm các môn: Văn, Sử, Địa);

– Tổ hợp xét tuyển D01 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Anh);

– Tổ hợp xét tuyển D02 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Nga);

– Tổ hợp xét tuyển D04 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Trung Quốc).

Quy định cụ thể về tổ hợp xét tuyển của các trường:

– Học viện Quân y: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00 và B00;

– Học viện Biên phòng: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A01 và C00;

– Học viện Khoa học quân sự: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển D01, D02, D04 và A00, A01;

– Trường Sĩ quan Chính trị: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00, C00 và D01;

– Các học viện: Kỹ thuật quân sự, Hậu cần, Phòng không – Không quân, Hải quân và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Thông tin, Công binh, Đặc công, Tăng – Thiết giáp, Không quân, Pháo binh, Phòng hóa: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00 và A01.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *