Nguồn tài liệu miễn phí dùng để nghiên cứu dành cho sinh viên Luật

Khi bạn bắt tay vào làm khóa luận, báo cáo tốt nghiệp hay nghiên cứu khoa học thì việc tìm và chọn lọc nguồn tài liệu là một bước vô cùng quan trọng để quyết định kết quả nghiên cứu. Một nguồn tài đáng tin cậy sẽ là nguồn tham khảo mang tính định hướng, cung cấp nhiều kiến thức chuyên sâu và thực tế về đề tài muốn nghiên cứu, đồng thời giúp tư duy khoa học cũng như lập luận của bạn trở nên chặt chẽ, có tính thuyết phục hơn.

Chúng tôi gửi đến bạn một số website giúp tìm tài liệu nghiên cứu tin cậy mà bạn có thể tham khảo:

I/. Các nguồn tài liệu dùng để tham khảo viết khóa luận, báo cáo tốt nghiệp:

1.Tra cứu luận văn – Quản lý dữ liệu NAPA:

Link: http://survey.napa.vn/lvsdh

2. Thư viện Luận văn – Bộ Giáo dục & Đào tạo

Link: http://luanvan.moet.edu.vn/

3. Thư viện Quốc gia Việt Nam

Link: http://luanan.nlv.gov.vn/

4. Lĩnh vực luận văn – Thế giới Luật

Link: https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/linh-vuc/luan-van-131/

5. Thư viện đề tài – Nghiên cứu khoa học Eureka

Link: https://eureka.khoahoctre.com.vn/

II/. Các nguồn tài liệu giúp nâng cao kỹ năng áp dụng pháp luật:

1. Tạp chí pháp luật và phát triển, Hội luật gia Việt Nam

Link: https://phapluatphattrien.vn/

2. Tạp chí Cộng sản, Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Link: http://www.tapchicongsan.org.vn/

3. Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Link: http://tapchikhxh.vass.gov.vn/

4. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ phòng quốc hội

Link: http://lapphap.vn/Pages/trangchu.aspx

5. Tạp chí Tòa án, Tòa án nhân dân tối cao

Link: https://tapchitoaan.vn/

6. Tạp chí Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Link: https://kiemsat.vn/

7. Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp

Link: https://tcdcpl.moj.gov.vn/Pages/home.aspx

8. Tạp chí Lao động xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Link: http://laodongxahoi.net/

9. Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Link: http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php

10. Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Link: http://tapchinganhang.com.vn/

11. Tạp chí Quản lý Nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia

Link: https://www.quanlynhanuoc.vn/

12. Tạp chí Nghề luật, Học viện Tư pháp

Link: http://hocvientuphap.edu.vn/tapchingheluat/Pages/tap-chi-nghe-luat.aspx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *