Các lưu ý trước khi Ký hợp đồng mua căn hộ chung cư hình thành trong tương lai?

Hiện nay, nhiều người dân để mua các căn hộ Chung cư hình thành trong tương lai từ các dự án nhà ở của các chủ đầu tư chỉ tập trung vào vấn đề lợi ích kinh tế, mà không để ý đến tình trạng pháp lý của dự án đó, dẫn đến nhiều trường hợp người dân ký hợp đồng mua căn hộ mà sau nhiều năm vẫn chưa nhận được căn hộ hoặc bị chủa đầu tư lừa đảo tài sản. Sau đây là một số lưu ý về pháp lý cần kiểm tra trước khi ký hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai.

1/. Kiểm tra thông tin doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) giúp xác định thông tin doanh nghiệp thực hiện dự án có trùng với chủ thể ký hợp đồng mua bán hay không? Mức vốn điều lệ của doanh nghiệp có đảm bảo điều kiện năng lực tài chính thực hiện dự án hay không (Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP “…vốn điều lệ không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên…”)?

2/. Kiểm tra thông tin quy hoạch của dự án (Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500) giúp xác định xem sản phẩm mình mua có được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng hay không, và các chỉ tiêu cơ bản về căn hộ ký hợp đồng có phù hợp với thông tin căn hộ trong hợp đồng?

3/. Kiểm tra thông tin về đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) xem thử khu chung cư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa, chủ đầu tư đã nộp đủ các chi phí có liên quan về đất cho cơ quan nhà nước. Trường hợp chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì Chủ đầu tư không đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán theo Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản 2014.

4/. Kiểm tra về giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng) xem khu chung cư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, trường hợp chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì Chủ đầu tư không đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán theo Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản 2014.

5/. Văn bản của Sở Xây dựng về việc cho phép Chủ đầu tư đủ điều kiện bán chung cư hình thành trong tương lai Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản 2014, văn bản này là mấu chốt nhất để Chủ đầu tư được ký hợp đồng mua bán chung cư hình thành trong tương lai.

6/. Kiểm tra thông tin, điều kiện bảo lãnh của Ngân hàng đối với Chủ đầu tư khi mua bán chung cư hình thành trong tương lai, giúp cho người mua có thêm niềm tin mua khi xác định được trách nhiệm của bên bảo lãnh trong trường hợp khi hợp đồng không thể thực hiện được (theo quy định Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 “Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng…”).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *