Các dạng địa hình đặc trưng của Việt Nam: Đồng bằng và đồi núi

Các dạng địa hình đặc trưng của nước ta gồm: đồi núi và đồng bằng.

1. Khu vực đồi núi: 

– Địa hình núi: 4 vùng: Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam.

– Địa hình bán bình nguyên và đồi trung du: Nằm chuyển tiếp giữa miền núi với  đồng bằng. 

– Bán bình nguyên (Đông Nam Bộ): Bậc thềm phù sa cổ và bề mặt phủ badan. – Đồi trung du (Rìa phía Bắc, phía Tây ĐBSH thu hẹp rìa đồng bằng ven biển  miền Trung): Phần lớn là bậc thềm phù sa cổ bị chia cắt do tác động của dòng chảy.

2. Khu vực đồng bằng: 

– Đồng bằng châu thổ sông gồm: đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu  Long.  

– Đồng bằng ven biển (Miền Trung): 

– Diện tích 15000 km2. Hẹp ngang, bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.  – Chủ yếu do phù sa biển bồi đắp. Đất nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông. 

– Các đồng bằng lớn: Đồng bằng Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Tuy Hòa,….

>> Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *