Các chức danh trong bộ máy nhà nước do Quốc hội bầu, phê chuẩn

Nhiều chức danh trong bộ máy nhà nước là được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, cụ thể như sau:

Các chức danh trong bộ máy nhà nước do Quốc hội bầu

– Chủ tịch Quốc hội (là Đại biểu Quốc hội).

– Các Phó Chủ tịch Quốc hội (Phải là ĐBQH).

– Các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội (Phải là ĐBQH).

– Chủ tịch nước (Phải là Đại biểu Quốc hội).

– Chủ tịch Hội đồng dân tộc (Phải là ĐBQH).

– Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội (Phải là ĐBQH).

– Thủ tướng Chính phủ (Phải là ĐBQH).

– Chánh án Toà án nhân dân tối cao (Không nhất thiết phải là Đại biểu Quốc hội).

– Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Không nhất thiết phải là ĐBQH).

– Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội (Không nhất thiết phải là ĐBQH).

Các chức danh trong bộ máy nhà nước do Quốc hội phê chuẩn

– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (Theo đề nghị của Thủ tướng).

– Các Bộ trưởng (Theo đề nghị của Thủ tướng).

– Các thành viên khác của Chính phủ (Theo đề nghị của Thủ tướng).

– Thẩm phán TANDTC (Theo đề nghị của Chánh án TANDTC).

– Danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh (Theo đề nghị của Chủ tịch nước).

– Danh sách thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia (Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *