Các Chỉ thị của Thủ tướng về phòng, chống dịch có phải là văn bản QPPL không?

Câu hỏi: Cho em hỏi: Các Chỉ thị của Chính phủ đưa ra để phòng chống dịch Covid-19 là văn bản quy phạm pháp luật hay văn bản áp dụng quy phạm pháp luật ạ?

Trả lời:

Thứ nhất, chúng ta cần phải đính chính lại các Chỉ thị về phòng chống dịch Covid-19 hiện nay như Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, hay Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020,… không phải là văn bản do Chính phủ ban hành, mà nó là văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thứ hai, nếu như bạn đã từng đọc qua bài viết “Cách nhận biết đâu là văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính” thì chắc chắn bạn sẽ trả lời được câu hỏi này.

Theo đó, các Chỉ thị phòng, chống dịch của Thủ tướng như 19/CT-TTg, 15/CT-TTg, 16/CT-TTg,… đều hoàn toàn không có nằm trong số hiệu của văn bản.

Ngoài ra, căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL thì Thủ tướng Chính phủ chỉ được ban hành 1 loại văn bản QPPL mang tên là Quyết định (đồng nghĩa không có Chỉ thị).

Do đó, chúng ta có thể khẳng định các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *