Đề cương ôn thi công chức năm 2021 có đáp án

Câu 1. Luật CBCC quy định như thế nào về các quyền của CBCC? Anh (chị) hãy phân tích một trong các quyền đó?

Xem cụ thể câu trả lời:TẠI ĐÂY.

Câu 2:  Người CBCC phải có đạo đức và văn hóa giao tiếp như thế nào kho hoạt động công vụ tại công sở và giao tiếp với nhân dân?

Cán bộ, công chức là những người trực tiếp thi hành công vụ, phục vụ lợi ích của nhà nước, của xã hội và của nhân dân. Công việc này buộc họ phải tiếp xúc thường xuyên với đồng nghiệp, với nhân dân để phối hợp công tác, giải quyết sự vụ… chính vì lẽ đó, nếu CBCC không có đạo đức, văn hóa giao tiếp tốt sẽ không tạo ra những mối quan hệ tốt để có thể phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với đồng nghiệp, đồng thời làm ảnh hưởng tới uy tín của chính cá nhân cũng như cơ quan tổ chức, đơn vị của nhà nước.

Xem cụ thể câu trả lời:TẠI ĐÂY.

Câu 3: Phân tích tại sao cán bộ, công chức cần phải “thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong hoạt động công vụ”?

Bài soạn:

1. Sở dĩ cán bộ công chức phải “thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ bởi vì:

Xem cụ thể câu trả lời:TẠI ĐÂY.

2. Nội dung của “Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” trong hoạt động công vụ:

– “Cần” là cần cù lao động, có tinh thần khuyến khích và giúp đỡ người khác làm tốt công việc; là tích cực, chủ động, sáng tạo trong công việc mình đảm nhiệm.

– “Kiệm”, có nghĩa là tiết kiệm, phải biết tiết kiệm thời gian, tiền của của mình và của nhân dân, tiết kiệm trong đời sống, trong sinh hoạt; kiên quyết chống lãng phí, xa hoa của cải của cá nhân, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, cũng nên suy nghĩ đúng đắn về “kiệm”, không nên hiểu “kiệm” chỉ có nghĩa là nghĩa hẹp, đòi hỏi phải “thắt lưng, buộc bụng”, nắm cơm với quả cà để xây dựng chủ nghĩa xã hội; hay cán bộ không được mua sắm và sử dụng những phương tiện hiện đại phục vụ cho công việc trong khi đã có điều kiện. Cái mà chúng ta giáo dục, đấu tranh với cán bộ là lối sống gấp, lãng phí, chạy theo thị hiếu không lành mạnh dẫn đến suy thoái về đạo đức, lối sống.

==> TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2021 TẠI ĐÂY.

– “Liêm”, “chính”: Liêm là liêm khiết, trong sạch, thanh cao; Chính là chính trực, trung trực, thẳng thắn.

“Liêm chính” là việc dù nhỏ cũng phải làm, việc trái dù nhỏ cũng phải tránh, không tham ô, tôn trọng tài sản của công và của  nhân dân. Để thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, trước hết đội ngũ cán bộ, công chức phải là tấm gương về “liêm chính”, cán bộ, công chức không nghiêm, phạm vào các thói hư như tham ô, tư lợi bất chính, lãng phí… thì không mang lại niềm tin cho quần chúng, làm suy yếu nội bộ Đảng và xã hội.

“Liêm chính” đòi hỏi người cán bộ, công chức phải có tính thẳng thắn, trung thực, làm theo lẽ phải, đấu tranh chống sự giả dối, không trung thực, cơ hội, làm việc bất chính.

– “Chí công vô tư” nghĩa là tập trung trí tuệ, sức lực cho việc công không màng danh lợi riêng, không mưu cầu hạnh phúc riêng cho cá nhân mình. “Chí công vô tư” trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta được hiểu với nghĩa quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người bao giờ cũng gắn liền với xã hội, không cô lập, tách rời với lợi ích xã hội. Hoạt động của cá nhân phải trên cơ sở nền tảng xã hội, vì xã hội, trong đó có quyền lợi trực tiếp của bản thân mình. Mọi người phải đặt lợi ích chung của tập thể, của Quốc gia, dân tộc trên lợi ích cá nhân.

==> TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2021 TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *