Các câu hỏi ôn tập môn Pháp luật đại cương năm 2021 – Có đáp án

Sau đây là tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn Pháp luật đại cương năm 2021 đã có đáp án tham khảo cụ thể:

Câu 1. Phân tích nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước?

a. Về nguồn gốc nhà nước

Theo học thuyết Mác –Lênin:

– Nhà nước ra đời khi có sự phân hóa và đấu tranh giai cấp.

– Quyền lực của nhà nước không phải là vĩnh cửu.

– Nhà nước tồn tại và tiêu vong khi những điều kiện khách quan cho sự phát triển của nó không còn nữa.

+ Lần 1: ngành chăn nuôi tách ra khỏi ngành trồng trọt thành một ngành kinh tế độc lập.

+ Lần 2: cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành chăn nuôi và trồng trọt thủ công nghiệp cũng ra đời và phát triển dẫn đến lần phân công lao động thứ 2 là thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp.

+ Lần 3: sự ra đời của sản xuất hàng hóa làm cho thương nghiệp phát triển đã dẫn đến sự phân công lao động xã hội lần thứ 3 đây là lần phân công lao động giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định dẫn đến sự tan rã của chế động cộng sản nguyên thủy.

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 2. Quan hệ pháp luật là gì? Trình bày các thành phần của quan hệ pháp luật

Quan hệ pháp luật là hình thức pháp lý của các quan hệ xã hội. Hình thức pháp lý này xuất hiện trên cơ sở điều chỉnh của quy phạm pháp luật đối với quan hệ xã hội tương ứng và các bên tham gia quan hệ pháp luật đó đều mang những quyền và nghĩa vụ pháp lý được quy phạm pháp luật nói trên quy định.

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 3. Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của quy phạm pháp luật

Quy phạm pháp luật là các quy tắc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí và lợi ích của nhân dân lao động, nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội.

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 4. Hợp đồng dân sự là gì? Trình bày chủ thể, hình thức, nội dung hợp đồng dân sự?

Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự mua, bán, thuê, mượn, tặng, cho, làm một việc hoặc không làm một việc, hay các thỏa thuận khác nhau mà trong đó có một hoặc các bên nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng.

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 5. Phân tích các giai đoạn tố tụng theo Luật Tố tụng hình sự?

– Khởi tố vụ án hình sự

– Điều tra vụ án hình sự

– Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

– Giai đoạn xét xử phúc thẩm

– Thi hành án hình sự

– Giám đốc thẩm, tái thẩm

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 6. Trình bày các hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới?

Với tư cách là các trường phái pháp luật, trên thế giới có nhiều hệ thống pháp luật khác nhau trong đó có ba hệ thống cơ bản là luật chung Anh – Mỹ, luật châu Âu lục địa và luật Hồi giáo.

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 7. Trình bày chủ thể, khách thể, nội dung của quan hệ pháp luật?

Quan hệ pháp luật là quan hệ giữa các chủ thể, thông qua việc các chủ thể thực hiện những quyền và nghĩa vụ nhất định để đạt được những mục đích nhất định. Chính vì vậy, quan hệ pháp luật được cấu thành bởi ba yếu tố chủ thể, khách thể và nội dung. 

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 8. Cách phân biệt quy định, giả định, chế tài trong một Quy phạm pháp luật

Quy phạm pháp luật được cấu thành từ ba bộ phận là giả định, quy định và chế tài. Chúng tạo thành  một thể thống nhất để trả lời cho các câu hỏi chủ thể nào, trong trường hợp nhất định  phải xử sự ra sao, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào. Mỗi yếu tố cấu thành quy phạm pháp luật sẽ trả lời cho từng câu hỏi nói trên.

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 9. Trình bày các loại hình phạt đối với tội phạm theo Bộ luật hình sự?

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật này, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó.

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 10. 200 câu nhận định đúng sai và đáp án môn Pháp luật đại cương: XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

One thought on “Các câu hỏi ôn tập môn Pháp luật đại cương năm 2021 – Có đáp án

  • 15/11/2021 at 3:23 chiều
    Permalink

    Là những công dân Việt Nam nhóm các bạn có thấy tự hào khi đất nước chúng ta đang ngày càng phát triển, con người được sống trong môi trường an toàn và có rất nhiều cơ hội. Nhóm các bạn hiểu gì về nhà nước Việt Nam chúng ta, hãy cùng chia sẽ những hiểu biết của các bạn với mọi người?

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *