Các câu hỏi ôn tập môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật có đáp án

Đề cương ôn tập Lịch sử Nhà nước và Pháp luật. Tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật và đáp án tham khảo:

1. Sự khác nhau của tổ chức chính quyền địa phương thời vua Lê Thánh Tông so với các triều đại trước đó.

>> XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

2. Phân tích nguyên tắc hạn chế quyền lực và ngăn chặn tình trạng phân quyền cát cứ thể hiện trong tổ chức bộ máy hành chính địa phương sau cải cách của Lê Thánh Tông. Những ưu điểm và hạn chế có thể rút ra cho công tác quản lí hành chính địa phương hiện nay.

>> XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

3. Chứng minh tính tản quyền trong cải cách của Lê Thánh Tông

>> XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

4. Các đặc trưng của pháp luật hôn nhân và gia đình

>> XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

5. Pháp luật nhà Lê bảo vệ quyền phụ nữ trong chừng mực nhất định.

>> XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

6. Hãy chứng minh rằng pháp luật nhà Lê là sự kết hợp hài hòa của hai nhân tố nhân trị và pháp trị.

>> XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

7. Chứng minh pháp luật nhà Lê bảo vệ các tập quán

>> XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

8. Chứng minh bộ máy nhà nước thời Nhà Nguyễn mang tính chuyên chế

>> XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

9. Chứng minh: “Chính quyền địa phương giai đoạn 1802-1830 tổ chức một cách thận trọng và dè dặt”

>> XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

10. Tại sao Lập cấp thành thời nhà Nguyễn là biện pháp mang tính ứng phó linh hoạt tạm thời, bảo đảm cho sự tồn tại của nhà Nguyễn.

>> XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *