Bộ trưởng Bộ Y tế hiện nay là ai?

Bộ trưởng Bộ Y tế hiện nay là Đồng chí NGUYỄN THANH LONG. Sau đây là tóm tắt tiểu sử của Đồng chí NGUYỄN THANH LONG theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:

– Ngày sinh: 03/9/1966

– Quê quán: Xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

– Ngày vào Đảng:  31/07/1999        Ngày chính thức: 31/07/2000

– Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Y học

– Lý luận chính trị: Cao cấp

– Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1985 – 1991: Sinh viên Trường Đại học Y Thái Bình

1992 – 1995: Học viên Cao học khóa I, Trường Đại học Y Hà Nội

1995 – 2003: Chuyên viên Vụ Y tế dự phòng Bộ Y tế

12/2003 – 07/2005: Trưởng phòng Kiểm soát và Phòng chống HIV/AIDS, Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế

08/2005 – 03/2008: Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam – Bộ Y tế, Phó Bí thư Đảng ủy Cục phòng chống HIV/AIDS

03/2008 – 12/2011: Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế

12/2011 – 10/2018: Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế

10/2018 – 01/2020: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

01/2020 – 07/2020: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng (từ 26/3/2020), Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế (từ 9/3/2020)

07/7/2020 – 12/11/2020: Bí thư Ban Cán sự Đảng; Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia

12/11/2020: Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *