Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay là ai?

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay là Đồng chí NGUYỄN VĂN HÙNG. Sau đây là tóm tắt tiểu sử của Đồng chí NGUYỄN VĂN HÙNG theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:

– Ngày sinh: 20/4/1961     Nam/nữ: Nam      Dân tộc: Kinh

– Quê quán: Xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

– Ngày vào Đảng: 15/12/1982  Ngày chính thức: 15/6/1984

– Trình độ được đào tạo:     

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Bằng tốt nghiệp hệ cao cấp (bậc đại học) thanh vận; Cử nhân kinh tế

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ Triết học

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Nga C, Anh B

– Khen thưởng: Huân chương lao động hạng Nhất và nhiều Bằng khen

– Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

– Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

3/1979 – 7/1983:Nhập ngũ vào Quân chủng Hải quân, đào tạo kế toán tài vụ, trợ lý quân nhu, quản lý tiểu đoàn 5; Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 8, Đoàn 403, Bộ Tư lệnh Hải quân.
7/1983 – 9/1984:Xuất ngũ, chuyển công tác về huyện đoàn Bến Hải, tỉnh Bình Trị Thiên; Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn.
9/1984 – 8/1988:Công tác tại huyện đoàn Bến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ huyện đoàn, phụ trách thanh niên công nhân và quốc phòng – an ninh. Tháng 9/1984 – 9/1988: Học Trường Đoàn Cao cấp, Trưởng Ban Cán sự, Phó Bí thư Chi bộ khóa III cao cấp.
8/1988 – 7/1989:Phó ban tỉnh đoàn Bình Trị Thiên, Phó Bí thư Đoàn Dân chính Đảng, Bình Trị Thiên.
7/1989 – 12/1991:Ủy viên Ban chấp hành, Phó Ban Phong trào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào; Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn kiêm Bí thư Đoàn Dân chính Đảng.
01/1992 – 11/1997:Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Trị, Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn.
11/1997 –  4/2001:Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Trị, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Trị, Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn.
4/2001 – 4/2004:Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ cơ quan Ủy ban kiểm tra, Tỉnh ủy Quảng Trị.
4/2004 – 01/2008:Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đakrông.
01/2008 – 6/2011:Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà.
6/2011 – 12/2014:Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đông Hà.
01/2015 – 10/2015:Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.
10/2015 – 7/2016:Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
7/2016 – 7/2020:Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị.
7/2020 – 4/2021:Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Từ 08/4/2021:Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *