Bộ trưởng Bộ Tư pháp hiện nay là ai?

Bộ trưởng Bộ Tư pháp hiện nay là Đồng chí LÊ THÀNH LONG. Sau đây là tóm tắt tiểu sử của Đồng chí NGÔ XUÂN LỊCH theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:

– Ngày sinh: 23/9/1963

– Quê quán: xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá

– Ngày vào Đảng: 06/4/1991        Ngày chính thức: 02/7/1992

– Học vị: Tiến sỹ Luật

– Lý luận chính trị: Cao cấp

– Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII

– Đại biểu Quốc hội khóa XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

11/1987 – 12/1990: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp.

12/1990 – 12/1991: Cán bộ Ban Thư ký Ủy ban sông Mê Kông quốc tế (tại Băng Cốc, Thái Lan).

12/1991 – 4/2003: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, rồi làm Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp, sau đó đi học thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài.

4/2003 – 12/2008: Chuyên viên, sau đó làm Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp.

12/2008 – 10/2011: Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp.

10/2011 – 3/2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

4/2014 – 9/2015: Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh.

9/2015 – 4/2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *