Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay là ai?

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay là Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG. Sau đây là tóm tắt tiểu sử của Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:

– Ngày sinh: 24/7/1962

– Quê quán: Xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

– Ngày vào Đảng: 10/06/1984      Ngày chính thức: 10/12/1985

– Học hàm, học vị: Thạc sỹ kinh tế, Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Viễn thông vô tuyến

– Lý luận chính trị: Cao cấp

– Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

7/1979-8/1980: Nhập ngũ, học ngoại ngữ để đi Liên Xô học tại trường Đại học Kỹ thuật Quân sự.

9/1980-7/1986: Học viên Trường Thông tin Ulianôp-Liên Xô.

8/1986-12/1989: Trung úy, Thượng úy, Trợ lý kỹ thuật Viện Kỹ thuật thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc.

1/1990-8/1993: Thượng úy, Trợ lý Công ty Điện tử thiết bị thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc.

9/1993-8/1995: Đại úy, học viên Trường Đại học Tổng hợp Sydney – Úc.

9/1995-4/1997: Thiếu tá, Trợ lý kỹ thuật Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc.

5/1997-4/1998: Thiếu tá, Phó Trưởng Phòng Đầu tư phát triển Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc.

5/1998-5/2000: Thiếu tá, trung tá, Đảng ủy viên Công ty, Trưởng Phòng Đầu tư phát triển Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc.

6/2000-3/2005: Trung tá, Thượng tá, Đảng ủy viên Công ty, Phó Giám đốc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc.

4/2005-12/2009: Thượng tá, Đại tá, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng.

01/2010-11/2012: Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng.

12/2012-02/2014: Thiếu tướng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng.

3/2014-12/2015: Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng.

01/2016-5/2018: Thiếu tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng.

6/2018-7/2018: Thiếu tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng.

7/2018-10/2018: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ 10/2018: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *