Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện nay là ai?

Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện nay là Đồng chí HỒ ĐỨC PHỚC. Sau đây là tóm tắt tiểu sử của Đồng chí HỒ ĐỨC PHỚC theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:

– Sinh ngày: 01/11/1963             Nam/Nữ: Nam            Dân tộc: Kinh

– Quê quán: Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

– Ngày vào Đảng: 05/07/1993         Ngày chính thức: 05/07/1994

– Trình độ đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính Kế toán.

+ Học hàm, học vị: Tiến sỹ kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Anh C

– Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng 3

– Ủy viên Trung ương đảng khóa XII, XIII

– Đại biểu Quốc hội khóa XIV

– Bộ trưởng Bộ Tài chính

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2/1988 -10/1994Kế toán trưởng Xí nghiệp xây dựng huyện Quỳnh Lưu; Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây lắp, Công ty Xây dựng 7 Nghệ An.
10/1994 – 9/1997Kế toán trưởng BQL Dự án Đầu tư XD Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
9/1997 – 9/2000Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã Cửa Lò, Ủy viên UBND Thị xã, Trưởng phòng Tài chính – Vật giá Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
9/2000 – 5/2004Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND Thị xã, tỉnh Nghệ An.
5/2004 – 8/2007Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
8/2007 – 10/2010Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.
10/2010 – 3/2013Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.
3/2013 – 4/2016Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII (Đại hội Đại biểu toàn quốc bầu tháng 1/2016).
4/2016 – 4/2021:Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Từ 08/4/2021:Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *