Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay là ai?

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay là Đồng chí LÊ MINH HOAN. Sau đây là tóm tắt tiểu sử của Đồng chí LÊ MINH HOAN theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:

– Ngày sinh: 19/01/1961     Nam/Nữ: Nam      Dân tộc: Kinh.

– Quê quán: Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

– Ngày vào Đảng: 28/7/1988               Ngày chính thức: 28/7/1989.

– Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12.

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh tế học; Đại học Kiến trúc.

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ.

+ Lý luận chính trị: Cử nhân.

+ Ngoại ngữ: Anh C.

– Khen thưởng cao nhất: Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2017).

– Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII.

– Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV.

– Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/1984 – 12/1990:Cán bộ rồi Phó trưởng Phòng Giao thông – Xây dựng thị xã Cao Lãnh.
12/1990 – 5/1993: Cán bộ Phòng Quản lý đô thị thị xã Cao Lãnh.
5/1993 – 01/1995: Phó trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Quản lý đô thị, rồi Trưởng phòng Xây dựng và Quản lý đô thị thị xã Cao Lãnh.
01/1995 – 12/2003:Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc rồi Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu Quốc hội khoá XI.
12/2003 – 5/2008: Phó Chủ tịch, rồi Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
5/2008 – 11/2010: Tỉnh uỷ viên, rồi Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Cao Lãnh.
11/2010 – 5/2014:Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIII của tỉnh Đồng Tháp.
5/2014 – 01/2016:Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIII của tỉnh Đồng Tháp.
01/2016 – 7/2016:Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIII của tỉnh Đồng Tháp.
7/2016 – 9/2017:Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV của tỉnh Đồng Tháp.
9/2017 – 9/2020:Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự Tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Đồng Tháp, Đảng uỷ viên Đảng uỷ Quân khu 9, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
9/2020 – 4/2021:  Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Từ 08/4/2021:Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội  khóa XIV được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *