Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hiện nay là ai?

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hiện nay là Đồng chí HUỲNH THÀNH ĐẠT. Sau đây là tóm tắt tiểu sử của Đồng chí HUỲNH THÀNH ĐẠT theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:

– Ngày sinh: 26/8/1962

– Quê quán: xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

– Ngày vào Đảng:  20/9/1990            Ngày chính thức: 20/9/1991

– Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý

– Lý luận chính trị: cử nhân chính trị

– Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

– Đại biểu Quốc hội Khoá XII, XIII, XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

01/1987 – 7/1996: Cán bộ giảng dạy khoa Vật lý, trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

7/1996 – 11/1996: Phó phòng Tổ chức – Hành chính trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

11/1996 – 8/2001: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

8/2001 – 5/2004: Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy viên Cơ quan Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

5/2004 – 9/2005: Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy viên Cơ quan Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Chi bộ

9/2005 – 5/2007: Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

5/2007 – 6/2015: Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

6/2015 – 1/2017: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV,

Thành ủy viên Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

1/2017 – 8/2020: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV,

Thành ủy viên Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

8/2020-10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV,

Thành ủy viên Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

10/2020 – nay: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

 12/11/2020: Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *