Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện nay là ai?

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện nay là Đồng chí NGUYỄN CHÍ DŨNG. Sau đây là tóm tắt tiểu sử của Đồng chí NGUYỄN CHÍ DŨNG theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:

– Ngày sinh: 05/8/1960

– Quê quán: Xã Mai Phụ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

– Ngày vào Đảng: 30/9/1987    Ngày chính thức: 30/9/1988

– Học vị: Tiến sĩ kinh tế

– Lý luận chính trị: Cao cấp

– Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

– Đại biểu Quốc hội khóa XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1977 – 6/1983: Chiến sĩ Bộ tư lệnh Công binh, sinh viên Trường Đại học Giao thông sắt bộ, Hà Nội.

10/1983 – 12/1984: Đại đội phó Đại đội 11, Tiểu đoàn 95, Lữ đoàn 279, Bộ Tư lệnh Công binh.

12/1984 – 12/1985: Trợ lý Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, Lữ đoàn 279, Bộ Tư lệnh Công binh.

12/1985 – 10/1989: Bộ đội biệt phái, Chuyên viên Vụ I, Bộ Giao thông vận tải.

10/1989 – 7/1993: Chuyên viên Trung tâm Thẩm định Dự án đầu tư nước ngoài; Ủy ban nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7/1993 – 10/1995: Chuyên viên Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài, Ủy ban nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

10/1995 – 7/2003: Chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7/2003 – 7/2005: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (nay là Cục Phát triển doanh nghiệp) Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7/2005 – 8/2008: Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ (nay là Vụ Kinh tế dịch vụ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

8/2008 – 4/2009: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4/2009 – 5/2009: Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận.

5/2009 – 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

9/2010 – 6/2011: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

7/2011 – 01/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

01/2014 – 4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *