Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hiện nay là ai?

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hiện nay là Đồng chí NGUYỄN VĂN THỂ. Sau đây là tóm tắt tiểu sử của Đồng chí NGUYỄN VĂN THỂ theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:

– Ngày sinh: 27/11/1966

– Quê quán: Xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

– Ngày vào Đảng: 03/02/1993      Ngày chính thức: 03/02/1994

– Học vị: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật giao thông.

– Lý luận chính trị: Cao cấp

– Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

– Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

– Đại biểu Quốc hội khóa XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

12/1989 – 10/1992: Kỹ sư xây dựng giao thông, cán bộ kỹ thuật Công ty Dịch vụ thiết bị vật tư giao thông – thủy lợi huyện Tháp Mười

10/1992 – 01/1995: Trợ lý – Kế hoạch tổng hợp Phòng Giao thông công chánh huyện Tháp Mười.

01/1995 – 11/1996: Trợ ký thiết kế Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp

11/1996 – 11/1998: Phó Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp

11/1998 – 8/2001: Nghiên cứu sinh Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Quốc gia đường bộ Moskva

8/2001 – 7/2004: Phó Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng giao thông, tỉnh Đồng Tháp

7/2004 – 11/2005: Tổ trưởng Tổ thẩm định Sở Giao thông vận tải; học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội)

11/2005 – 6/2010: Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên Bang Nga tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2007-2012

6/2010 – 8/2010: Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, Đồng Tháp

8/2010 – 10/2010: Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, Đồng Tháp

10/2010 – 01/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng

01/2011 – 8/2012: Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng

8/2012 – 6/2013: Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

6/2013 – 10/2015: Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

10/2015 – 01/2016: Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thứ Tỉnh ủy Sóc Trăng

01/2016 – 7/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

7/2016 – 10/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021

Từ 10/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *