Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay là Đồng chí TÔ LÂM. Sau đây là tóm tắt tiểu sử của Đồng chí TÔ LÂM theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:

– Ngày sinh: 10/7/1957

– Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

– Ngày vào Đảng: 22/8/1981        Ngày chính thức: 22/8/1982

– Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ

– Lý luận chính trị: Cao cấp

– Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI, XII, XIII

– Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII, XIII

– Đại biểu Quốc hội khóa XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1974 – 10/1979: Học viên Đại học An ninh nhân dân.

10/1979 – 12/1988: Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an.

12/1988 – 1993: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an.

1993 – 2006: Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Bộ Công an.

2006 – 2009: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh rồi Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an. Năm 2007 được phong quân hàm Thiếu tướng.

2009 – 8/2010: Tổng cục trưởng Tổng cục Anh ninh I, Bộ Công an. Tháng 7/2010 được phong quân hàm Trung tướng.

8/2010 – 01/2016: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 9/2014 được phong quân hàm Thượng tướng.

01/2016 – 4/2016: Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Từ 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 01/2019 được phong quân hàm Đại tướng.

Tháng 01/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *