Bộ máy nhà nước thời Nhà Nguyễn mang tính chuyên chế

1. Tính chuyên chế là gì?

Tính chuyên chế là bằng mọi biện pháp phải giữ được quyền lợi của giai cấp thống trị, một nền chính trị phản dân chủ, dùng quân đội, công cụ bạo lực để bảo vệ nhà nước

2. Nguyên nhân dẫn đến tính chuyên chế của nhà Nguyễn

– Hoàn cảnh lịch sử ra đời rất phức tạp, thời kỳ loạn lạc kéo dài, phương Tây dòm ngó.

– Nền kinh tế đối đầu giữa kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp với công nghiệp, thị trường của phương Tây.

– Nho giáo gặp phải sự đối đầu của ý thức hệ Kito.

Để bảo đảm quyền lợi của mình, nhà Nguyễn bắt buộc phải chuyên chế.

3. Tính chuyên chế thể hiện ở những điểm sau

Hoàng Đế có quyền lực rộng lớn trải trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

– Bằng pháp luật nhà Nguyễn duy trì quyền hạn tuyệt đối của nhà Vua, không chia sẻ, không nhân nhượng hoặc ủy thác cho bất kỳ một ai.

– Đặt lệ “Tứ bất” nhằm hạn chia sự phân chia quyền lực: không lập Tể tướng, không lập Hoàng hậu, không lập Thái tử, không lập Trạng nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *