Bitcoin sử dụng công nghệ ngang hàng (P2P)

Bitcoin là một trong những loại tiền kỹ thuật số đầu tiên sử dụng công nghệ ngang hàng (P2P) để tạo điều kiện thanh toán tức thì. Các cá nhân và công ty độc lập sở hữu sức mạnh tính toán chi phối và tham gia vào mạng Bitcoin — “thợ đào” Bitcoin — chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch trên blockchain và được thúc đẩy bởi phần thưởng (phát hành Bitcoin mới) và phí giao dịch được thanh toán bằng Bitcoin.

Những người khai thác này có thể được coi là cơ quan phân quyền thực thi uy tín của mạng Bitcoin. Bitcoin mới được phát hành cho thợ đào với tỷ lệ cố định nhưng giảm dần theo định kỳ. Tổng cộng chỉ có 21 triệu bitcoin có thể được khai thác. Tính đến tháng 10 năm 2021, có hơn 18,845 triệu Bitcoin đang tồn tại và chưa đến 2,155 triệu Bitcoin còn lại để khai thác.

Theo cách này, Bitcoin và các loại tiền điện tử khác hoạt động khác với tiền pháp định; trong hệ thống ngân hàng tập trung, tiền tệ được tạo ra với tỷ lệ phù hợp với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; hệ thống này nhằm duy trì sự ổn định về giá cả. Một hệ thống phi tập trung, như Bitcoin, đặt tốc độ phát hành trước thời hạn và theo một thuật toán.

Khai thác bitcoin

Khai thác Bitcoin là quá trình mà Bitcoin được phát hành vào lưu thông. Nói chung, khai thác đòi hỏi phải giải các câu đố khó về mặt tính toán để khám phá một khối mới, khối này được thêm vào blockchain.

Khai thác Bitcoin bổ sung và xác minh các bản ghi giao dịch trên toàn mạng. Các thợ đào được thưởng một số Bitcoin; phần thưởng giảm một nửa sau mỗi 210.000 khối. Phần thưởng khối là 50 bitcoin mới vào năm 2009. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2020, đợt giảm một nửa lần thứ ba xảy ra, đưa phần thưởng cho mỗi lần phát hiện khối xuống còn 6,25 bitcoin.

Nhiều loại phần cứng có thể được sử dụng để khai thác Bitcoin. Tuy nhiên, một số mang lại phần thưởng cao hơn những người khác. Một số chip máy tính nhất định, được gọi là mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng (ASIC) và các đơn vị xử lý nâng cao hơn, chẳng hạn như đơn vị xử lý đồ họa (GPU), có thể đạt được nhiều phần thưởng hơn. Những bộ xử lý khai thác phức tạp này được gọi là “giàn khai thác”.

Một bitcoin có thể chia cho tám chữ số thập phân (100 phần triệu của một bitcoin) và đơn vị nhỏ nhất này được gọi là Satoshi. Nếu cần thiết và nếu các thợ đào tham gia chấp nhận thay đổi, Bitcoin cuối cùng có thể được chia thành nhiều chữ số thập phân hơn.

Theo Investopedia.com (dịch)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *