Biển số xe 49 là ở đâu, tỉnh nào?

Xe ô tô, xe mô tô trước khi đưa vào lưu thông trên đường bộ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được cấp và gắn biển số xe (biển kiểm soát xe cơ giới) riêng biệt để phục vụ công tác quản lý của nhà nước.

Hiện nay, nước ta có tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tương ứng với từng tỉnh, thành phố sẽ có một ký hiệu biển số xe riêng để phân biệt và được quy định cụ thể tại Thông tư số 58/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, ký hiệu biển số xe 49 là của tỉnh Lâm Đồng. Lâm Đồng là một trong năm tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, miền Trung, Việt Nam, đồng thời là tỉnh có diện tích lớn thứ 7 cả nước, tiếp giáp với vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Tỉnh Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố, bao gồm 2 thành phố (Đà Lạt, Bảo Lộc) và 10 huyện (Bảo Lâm, Cát Tiên, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Terh, Đam Rông, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà).

Chi tiết ký hiệu biển số xe máy của thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, các huyện, thị xã thuộc tỉnh Lâm Đồng hiện nay:

– Biển số xe thành phố Đà Lạt: 49B1/B2.

– Biển số xe thành phố Bảo Lộc: 49K1.

– Biển số xe huyện Đam Rông: 49C1.

– Biển số xe huyện Lâm Hà: 49D1.

– Biển số xe huyện Đức Trọng: 49E1.

– Biển số xe huyện Đơn Dương: 49F1.

– Biển số xe huyện Di Linh: 49G1.

– Biển số xe huyện Bảo Lâm: 49H1.

– Biển số xe huyện Đạ Huoai: 49L1.

– Biển số xe huyện Đạ Tẻh: 49M1.

– Biển số xe huyện Cát Tiên: 49N1.

– Biển số xe huyện Lạc Dương: 49P1.

Biển số xe ô tô được quy định với các ký hiệu như sau : 49A, 49D, 49C, 49B, 49LD, 49R, 49KT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *