Biển số xe 34 là ở đâu, tỉnh nào?

>>> Xem Ký hiệu Biển số xe của tất cả các tỉnh, huyện trong nước

Xe ô tô, xe mô tô trước khi đưa vào lưu thông trên đường bộ phải được đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được cấp và gắn biển số xe (biển kiểm soát xe cơ giới) riêng biệt đẻ phục vụ công tác quản lý của nhà nước.

Hiện nay, nước ta có tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tương ứng với từng tỉnh, thành phố sẽ có một ký hiệu biển số xe riêng để phân biệt và được quy định cụ thể tại Thông tư số 58/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, ký hiệu biển số xe 34 là của tỉnh Hải Dương. Hải Dương là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam; thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; có trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Hải Dương.

Tỉnh Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện. Chi tiết ký hiệu biển số xe máy của thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, các huyện, thị xã thuộc tỉnh Hải Dương hiện nay:

 • Biển số xe thành phố Hải Dương: 34B1/B2/B3/B4.
 • Biển số xe thành phố Chí Linh: 34C1.
 • Biển số xe thị xã Kinh Môn: 34P1.
 • Biển số xe huyện Cẩm Giàng: 34D1.
 • Biển số xe huyện Bình Giang: 34E1.
 • Biển số xe huyện Thanh Miện: 34F1.
 • Biển số xe huyện Gia Lộc: 34G1.
 • Biển số xe huyện Ninh Giang: 34H1.
 • Biển số xe huyện Kim Thành: 34K1.
 • Biển số xe huyện Nam Sách: 34L1.
 • Biển số xe huyện Thanh Hà: 34M1.
 • Biển số xe huyện Tứ Kỳ: 34N1.

Ký hiệu biển số xe ô tô của thành phố Hà Nội: 34A, 34B, 34C, 34D, 34LD, 34R, 34KT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *