Biển số xe 28 là ở đâu, tỉnh nào?

>>> Xem Ký hiệu Biển số xe của tất cả các tỉnh, huyện trong nước

Xe ô tô, xe mô tô trước khi đưa vào lưu thông trên đường bộ phải được đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được cấp và gắn biển số xe (biển kiểm soát xe cơ giới) riêng biệt đẻ phục vụ công tác quản lý của nhà nước.

Hiện nay, nước ta có tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tương ứng với từng tỉnh, thành phố sẽ có một ký hiệu biển số xe riêng để phân biệt và được quy định cụ thể tại Thông tư số 58/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, ký hiệu biển số xe 28 là của tỉnh Hòa Bình. Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, Việt Nam. Tỉnh Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố (Hòa Bình) và 9 huyện.

Chi tiết ký hiệu biển số xe máy của thành phố Hòa Bình, các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình hiện nay:

  • Biển số xe thành phố Hòa Bình: 28H1/K1.
  • Biển số xe huyện Kim Bôi: 28B1.
  • Biển số xe huyện Cao Phong: 28C1.
  • Biển số xe huyện Đà Bắc: 28D1.
  • Biển số xe huyện Tân Lạc: 28E1.
  • Biển số xe huyện Yên Thủy: 28F1.
  • Biển số xe huyện Lương Sơn: 28G1.
  • Biển số xe huyện Lạc Thủy: 28L1.
  • Biển số xe huyện Mai Châu: 28M1.
  • Biển số xe huyện Lạc Sơn: 28N1.

Ký hiệu biển số xe ô tô của tỉnh Hòa Bình: 28A, 28B, 28C, 28D, 28LD, 28R, 28KT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *