Biển số xe 20 là ở đâu, tỉnh nào?

>>> Xem Ký hiệu Biển số xe của tất cả các tỉnh, huyện trong nước

Xe ô tô, xe mô tô trước khi đưa vào lưu thông trên đường bộ phải được đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được cấp và gắn biển số xe (biển kiểm soát xe cơ giới) riêng biệt đẻ phục vụ công tác quản lý của nhà nước.

Hiện nay, nước ta có tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tương ứng với từng tỉnh, thành phố sẽ có một ký hiệu biển số xe riêng để phân biệt và được quy định cụ thể tại Thông tư số 58/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, ký hiệu biển số xe 20 là của tỉnh Thái Nguyên. Thái Nguyên hiện nay có 2 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện. Chi tiết ký hiệu biển số xe máy của thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, các huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên hiện nay:

  • Biển số xe thành phố Thái Nguyên: 20-B1;
  • Biển số xe thành phố Sông Công: 20-B1;
  • – Biển số xe thị xã Phổ Yên: 20-H1;
  • Biển số xe huyện Đồng Hỷ: 20-B1;
  • Biển số xe huyện Định Hoá: 20-C1;
  • Biển số xe huyện Võ Nhai: 20-D1;
  • Biển số xe huyện Phú Lương: 20-E1;
  • Biển số xe huyện Đại Từ: 20-F1;
  • Biển số xe huyện Phú Bình 20-G1.

Ký hiệu biển số xe ô tô ở tỉnh Thái Nguyên bao gồm: 19A, 19B, 19C, 19D, 19LD.

One thought on “Biển số xe 20 là ở đâu, tỉnh nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *