Biên bản nghị án là gì?

Theo quy định tại Điều 259 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH Bộ luật tố tụng hình sự thì biên bản nghị án là :

– Khi nghị án phải lập biên bản.

Biên bản nghị án phải được tất cả thành viên Hội đồng xét xử ký tại phòng nghị án trước khi tuyên án.

– Biên bản nghị án của Hội đồng xét xử sơ thẩm phải ghi rõ:

+ Giờ, ngày, tháng, năm ra biên bản; tên Tòa án xét xử;

+ Họ tên Thẩm phán, Hội thẩm;

+ Vụ án được đưa ra xét xử;

+ Kết quả biểu quyết của Hội đồng xét xử về từng vấn đề đã thảo luận quy định tại khoản 3 Điều 326 của Bộ luật tố tụng hình sự, ý kiến khác (nếu có).

– Biên bản nghị án của Hội đồng xét xử phúc thẩm phải ghi rõ các điểm a, c và d khoản 2 Điều 259 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH Bộ luật tố tụng hình sự và họ tên các Thẩm phán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *