Bao nhiêu tuổi phải đi đổi căn cước công dân gắn chip?

Từ năm 2021, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip; tuy nhiên nó không có giá trị trọn đời. Khi đến độ tuổi nhất định, công dân phải thực hiện thủ tục đổi thẻ căn cước công dân gắn chip mới.

Cụ thể, theo Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 thì thẻ căn cước công dân gắn chip phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Trường hợp thẻ căn cước công dân gắn chip được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Thủ tục đổi thẻ căn cước công dân gắn chip khi đến các mốc tuổi kể trên thực hiện như sau:

Bước 1: Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện hoặc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (nếu đã triển khai) hoặc khai Tờ khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến (Xem chi tiết cách điền mẫu tờ khai tại đây).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin về công dân trong Tờ khai căn cước công dân với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần đổi thẻ.

Công dân nộp lại thẻ Căn cước công dân cũ.

Trường hợp thông tin công dân có sự thay đổi, chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xác định thông tin chính xác và xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong Tờ khai căn cước công dân.

Trường hợp đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành thu nhận vân tay của công dân qua máy thu nhận vân tay; trường hợp ngón tay bị cụt, khèo, dị tật, không lấy được vân tay thì ghi nội dung cụ thể vào vị trí tương ứng của ngón đó. Chụp ảnh chân dung của công dân

Bước 3: Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân gắn chip cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước công dân gắn chip cho người đến làm thủ tục.

Bước 4: Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc trả qua đường bưu điện.

Về lệ phí đổi căn cước công dân gắn chip: Khi người dân đổi thẻ căn cước công dân thuộc trường hợp đến tuổi phải đổi thì không phải nộp lệ phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *