Bằng trung cấp dược có được mở nhà thuốc không?

Nhà thuốc là một trong những cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc được pháp luật quy định.

Theo đó, để được kinh doanh nhà thuốc, cơ sở kinh doanh phải đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện về nhân sự mà pháp luật đã quy định.

Trong đó, về nhân sự của nhà thuốc yêu cầu người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Nhà thuốc phải có Chứng chỉ hành nghề dược được cấp tương ứng với bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (hay còn gọi là bằng dược sĩ).

Nếu cơ sở kinh doanh không đáp ứng được điều kiện về nhân sự đã được đề cập ở trên, thì không thể được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với loại hình cơ sở kinh doanh là Nhà thuốc.

Do đó: Nếu cá nhân chỉ có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược thì không thể mở Nhà thuốc được.

Vậy với bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược thì được mở cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc dưới hình thức nào?

Ngoài nhà thuốc, thì cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc còn có quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

Trong đó, đối với loại hình cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc là quầy thuốc, chỉ yêu cầu người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược có Chứng chỉ hành nghề dược được cấp tương ứng với bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược trở lên.

Do đó, với bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược, cá nhân có thể đăng ký mở quầy thuốc để hoạt động kinh doanh bán lẻ thuốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *