Ai phải phải đi học lấy chứng chỉ CDNN giáo viên theo quy định mới?

Câu hỏi được các thầy cô quan tâm nhiều thời gian qua là liệu có cần đi học để lấy chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho phù hợp với quy định mới tại các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, số 02/2021/TT-BGDĐT, số 03/2021/TT-BGDĐT và số 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo hay không?

Sau đây ThuKyPhapLy.com sẽ giải đáp vấn đề này như sau:

Thứ nhất, không phải mọi trường hợp giáo viên đều bắt buộc phải đi học, dự thi để lấy chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Thứ hai, giáo viên phải đi học, dự thi để lấy chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nếu giáo viên:

– Có nhu cầu nâng hạng chức danh nghề nghiệp.

– Giữ hạng chức danh nghề nghiệp.

Lưu ý: Những thầy cô còn thiếu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, cần đợi đến khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ, sở, phòng GD-ĐT mới đi học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *