Ai phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng III theo quy định mới?

Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên hạng III của các cấp học theo quy định mới tại các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, số 02/2021/TT-BGDĐT, số 03/2021/TT-BGDĐT và số 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT (đều bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/3 sắp tới) như sau:

1. Đối với giáo viên mầm non 

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT nêu rõ, tiêu chuẩn trình độ, đào tạo của giáo viên mầm non hạng III gồm:

“a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non hạng III (đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).”

Đồng thời, khoản 6 Điều 10 Thông tư này quy định:

“Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này áp dụng đối với giáo viên mầm non được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05) khi được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này.”

Theo quy định này, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non hạng III là yêu cầu với giáo viên mầm non trong trường hợp sau đây:

– Giáo viên mầm non được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021;

– Giáo viên mầm non hạng III mã số V.07.02.05 được bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.02.26 khi đáp ứng các tiêu chuẩn hạng CDNN theo quy định mới tại Thông tư 01/2021 này.

2. Đối với giáo viên tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III mã số V.07.03.29 phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng nêu tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT gồm:

– Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Nếu chưa có đủ thì có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên tiểu học hạng III.

Khoản 7 Điều 10 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT cũng quy định:

“Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này áp dụng đối với giáo viên tiểu học được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) khi được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này.”

Như vậy, sẽ có 02 đối tượng giáo viên tiểu học dưới đây phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên tiểu học hạng III:

– Giáo viên tiểu học được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021;

– Giáo viên tiểu học hạng III mã số V.07.03.08 đã đáp ứng trình độ để được bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.03.29.

3. Đối với giáo viên THCS

Giáo viên THCS hạng III mã số V.07.04.32 có yêu cầu về trình độ, đào tạo nêu tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT như sau:

– Bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THCS. Nếu môn học chưa đủ giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

– Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên THCS hạng III.

Ngoài ra, tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, GDĐT quy định yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên THCS hạng III áp dụng với giáo viên THCS được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021.

Như vậy, chứng chỉ CDNN hạng giáo viên THCS hạng III là yêu cầu với giáo viên THCS được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021.

4. Đối với giáo viên THPT

Với giáo viên THPT, chứng chỉ này là 01 trong 02 tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên THPT hạng III mã số V.07.05.15 nêu tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT.

Đặc biệt, khoản 5 Điều 9 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT nêu rõ:

“Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên trung học phổ thông hạng III theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này áp dụng đối với giáo viên trung học phổ thông được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành”

Như vậy, yêu cầu chứng chỉ CDNN hạng III là yêu cầu bắt buộc với giáo viên THPT hạng III mới được tuyển dụng còn các giáo viên THPT hiện đang giảng dạy thì không yêu cầu.

Đặc biệt: Nếu giáo viên mới được tuyển dụng và bổ nhiệm vào hạng III theo quy định mới thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Kết luận:

– Tất cả các giáo viên nào tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 thì bắt buộc phải có chứng chỉ CDNN hạng III.

– Riêng giáo viên mầm non, tiểu học hiện đang giảng dạy thì phải căn cứ vào yêu cầu trình độ của từng hạng để xác định giáo viên nào phải bổ sung chứng chỉ CDNN hạng III.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *