Ai bắt buộc phải đi làm căn cước công dân gắn chip?

Tại Thông tư 06/2021/TT-BCA, Bộ Công an đã quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân (CCCD), có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành, 23/01/2021.

Vì thế, từ cuối tháng 01/2021, Bộ Công an đã tiến hành cấp CCCD gắn chip thay cho CCCD mã vạch.

Ngay sau đó, Bộ Công an đã có thông báo yêu cầu công an các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD mã vạch, CMND 9 số để chuyển sang cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử. Việc này bắt đầu thực hiện từ ngày 22/01/2021, nhằm triển khai hiệu quả công tác cấp CCCD theo mẫu mới (có gắn chip điện tử).

Như vậy, cho đến nay, CCCD gắn chip đã được cấp trên cả nước.

Vậy người dân có bắt buộc đi đổi/làm căn cước công dân gắn chip hay không? Ai bắt buộc phải đi làm căn cước công dân gắn chip?

Thứ nhất, Theo khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân 2014, đối với người dân ở các địa phương đã tiến hành cấp thẻ CCCD, CMND đã được cấp trước ngày 01/01/2016 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD.

Như vậy: Không có quy định bắt buộc người dân đang sử dụng CMND chưa hết hạn phải đổi sang CCCD gắn chip.

Thứ hai, Khoản 2 Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định Thẻ CCCD đã được cấp trước ngày 23/01/2021 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD gắn chip.

Như vậy: Cũng không có quy định bắt buộc người dân đang sử dụng căn cước công dân mã vạch chưa hết hạn phải đổi sang căn cước công dân gắn chip.

Do đó: Các trường hợp công dân đang có chứng minh nhân dân (9 số, 12 số), căn cước công dân mã vạch còn thời hạn sử dụng thì được tiếp tục sử dụng và không bắt buộc phải đổi sang căn cước công dân gắn chip. Trừ trường hợp công dân có nhu cầu.

Các trường hợp công dân được cấp lại, đổi sang thẻ CCCD gắn chip gồm:

– Thẻ CCCD được đổi trong các trường hợp sau đây: Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi; Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được; Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; Xác định lại giới tính, quê quán; Có sai sót về thông tin trên thẻ hiện tại; Khi công dân có yêu cầu.

– Thẻ CCCD được cấp lại trong các trường hợp sau đây: Bị mất thẻ Căn cước công dân; Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Các trường hợp công dân sẽ phải đổi CMND sang CCCD gắn chip: CMND hết hạn, bị mất, hư hỏng, không sử dụng được; Công dân thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh; Công dân thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công dân có thay đổi đặc điểm nhận dạng.

One thought on “Ai bắt buộc phải đi làm căn cước công dân gắn chip?

  • 19/03/2021 at 6:30 chiều
    Permalink

    Có HKTT tai TPHCM.gia dình bán nhà vẩn chưa chuyển hô khẩu vì chưa có chổ thường trú mới. vì CMND 9s dả hết hạn.vi muốn dôi mới CMND củ kia.nay muốn nhâp khẩu cùng vói gia dình dể hoàn thành thủ tục dể dươc dổi.ma vẫn chưa làm dươc..vây thì e xin hỏi như vậy thì có dúng chưa? TPHCM QUẬN1

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *