49 NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT DÂN SỰ (CÓ ĐÁP ÁN) – PHẦN 5

25. Hợp đồng mua bán là hợp đồng có đền bù.

Nhận định trên là Đúng.

Vì: Theo Điều 430 (BLDS 2015): Hợp đồng mua bán tài sản thì hợp đồng mua bán là hợp đồng mà bên bán giao tài sản và bên mua có nghĩa vụ trả tiền tương đương với tài sản đó.

26. Người cho thuê tài sản phải là chủ sở hữu của tài sản thuê đó.

Nhận định trên là Sai.

Vì: Người cho thuê tài sản không nhất thiết phải là chủ sở hữu của tài sản thuê đó, họ có thể là người có quyền cho thuê ts, người được ủy quyền

27. Hợp đồng tặng cho có điều kiện thì điều kiện phải là những công việc có khả năng thực hiện và không đem lại lợi ích vật chất trực tiếp cho người tặng cho tài sản.

Nhận định trên là Đúng.

Vì: Hợp đồng tặng cho là hợp đồng không có đền bù theo Điều 457 (BLDS 2015): Hợp đồng tặng cho tài sản Điều 462 (BLDS 2015): Tặng cho tài sản có điều kiện

28. Bên cung ứng dịch vụ có thể là cá nhân.

Nhận định trên là Đúng.

Vì: Bên cung ứng dịch vụ không chỉ là tổ chức mà còn có thể là cá nhân như hợp đồng gia công.

29. Hợp đồng dịch vụ luôn luôn là hợp đồng có tính chất đền bù.

Nhận định trên là Sai.

Vì: Hợp đồng dịch vụ tùy theo sự thỏa thuận của các bên trong giao dịch chứ không phải lúc nào cũng có tính chất đền bù.

230. Bảo hiểm là công việc có điều kiện.

Nhận định trên là Đúng.

Vì: Công việc muốn nhận được bảo hiểm thì phải có điều kiện, theo đó bên có nghĩa vụ phải làm được công việc đem lại lợi ích cho bên có quyền thì mới nhận được bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *