49 NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT DÂN SỰ (CÓ ĐÁP ÁN) – PHẦN 4

16. Hợp đồng song vụ là hợp đồng có đền bù.

Nhận định trên là Đúng.

Vì: Hợp đồng song vụ là các bên chủ thể vừa có quyền vừa có nghĩa vụ tương ứng nhau và mỗi bên chủ thể sau khi đã thực hiện cho bên kia sẽ được nhận từ bên kia một lợi ích tương ứng. (hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê,…).

17. Hợp đồng phụ chính là phụ lục hợp đồng.

Nhận định trên là Sai.

Vì: Theo Khoản 4, Điều 402 (BLDS 2015): Các loại hợp đồng chủ yếu Điều 403 (BLDS 2015): Phụ lục hợp đồng. Theo đó, ta thấy hợp đồng phụ không phải là phụ lục hợp đồng. Hợp đồng phụ có hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính (hợp đồng thế chấp, hợp đồng vay tiền có bảo lãnh,…), bản thân nó là một hợp đồng; còn phụ lục hợp đồng là điều khoản kèm theo hợp đồng để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng, nó không phải là một hợp đồng chính thức mà chỉ có hiệu lực như 1 hợp đồng mà thôi.

18. Hợp đồng tặng cho chuyển giao quyền chiếm hữu và quyền sử dụng tài sản.

Nhận định trên là Sai.

Vì: hợp đồng tặng cho không chỉ chuyển giao quyền chiếm hữu và quyền sử dụng tài sản mà còn chuyển giao quyền định đoạt tài sản theo Điều 457 (BLDS 2015): Hợp đồng tặng cho tài sản

19. Công việc là đối tượng hợp đồng dịch vụ phải do các bên thỏa thuận.

Nhận định trên là Sai.

Vì: Công việc là đối tượng của hợp đồng dịch vụ không chỉ do các bên thỏa thuận mà còn phải là công việc thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội theo  Điều 513 (BLDS 2015): Hợp đồng dịch vụ Điều 514 (BLDS 2015): Đối tượng của hợp đồng dịch vụ

20. Tài sản tặng cho có thể là động sản hoặc bất động sản.

Nhận định trên là Đúng.

Vì: Theo Điều 458 (BLDS 2015): Tặng cho động sản và Điều 459 (BLDS 2015): Tặng cho bất động sản. Theo đó, cả động sản và bất động sản đều có thể là tài sản tặng cho.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *