20 câu hỏi ôn tập môn Lý luận Nhà nước và Pháp Luật năm 2021 – Có đáp án

Sau đây là tổng hợp những câu hỏi ôn tập môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật năm 2021, đã có đáp án tham khảo đầy đủ:

Câu 1. Phân tích nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước?

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 2. Quan hệ pháp luật là gì? Trình bày các thành phần của quan hệ pháp luật

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 3. Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của quy phạm pháp luật

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 4. Hợp đồng dân sự là gì? Trình bày chủ thể, hình thức, nội dung hợp đồng dân sự?

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 5. Phân tích các giai đoạn tố tụng theo Luật Tố tụng hình sự?

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 6. Trình bày các hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới?

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 7. Trình bày chủ thể, khách thể, nội dung của quan hệ pháp luật?

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 8. Cách phân biệt quy định, giả định, chế tài trong một Quy phạm pháp luật

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 9. Trình bày các loại hình phạt đối với tội phạm theo Bộ luật hình sự?

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 10. Pháp luật là gì? Phân tích nguồn gốc, bản chất, vai trò của pháp luật

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 11. Pháp chế xã hội chủ nghĩa là gì? Phân tích?

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 12. Trách nhiệm pháp lý là gì? Đặc điểm và các loại trách nhiệm pháp lý

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 13. Vi phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu thành của vi phạm pháp luật

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 14. Phân tích mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 15. Phân tích mối quan hệ giữa pháp luật và chính trị

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 16. Phân tích mối quan hệ giữa pháp luật và nhà nước

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 17. Kiểu nhà nước là gì? Có mấy kiểu nhà nước? Đó là kiểu nào?

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 18. Kiểu pháp luật là gì? Có mấy kiểu pháp luật? Đó là kiểu nào?

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 19. Nhà nước pháp quyền là gì? Đặc điểm của nhà nước pháp quyền là gì?

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Câu 20. 200 câu nhận định đúng sai và đáp án môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật: XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *