100 Câu trắc nghiệm ôn tập Tố tụng hình sự (có đáp án) – Phần 9

Câu 1: A là Thẩm phán đồng thời là Chánh án Toà án nhân dân huyện X tỉnh Y. Tại phiên toà sơ thẩm, A thuộc trường hợp phải thay đổi. Thẩm quyền quyết định thay đổi A thuộc về:

a. Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

b. Chánh án Toà án nhân dân cấp cao.

c. Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Y.

d. Hội đồng xét xử sơ thẩm Toà án nhân dân huyện X.

Câu 2: Điều tra viên là:

a. Người kết tội.

b. Người tiến hành tố tụng.

c. Người tham gia tố tụng.

d. Người liên quan đến vụ án

Câu 3: Thẩm phán trong phiên xét xử:

a. Nếu đồng thời là Chánh án và bị thay đổi tại phiên toà thì do Hội đồng xét xử quyết định.

b. Phải từ chối tham gia xét xử hoặc bị thay đổi nếu đã tham gia xét xử giám đốc thẩm.

c. Nếu đồng thời là Chánh án và bị thay đổi tại phiên toà thì do Chánh án Toà án cấp trên trực tiếp quyết định.

d. Được tham gia dù là người thân bị cáo

Câu 4: Trong số những người tiến hành tố tụng, người có quyền đề nghị thay đổi Thư ký Toà án là:

a. Kiểm sát viên.

b. Hội thẩm.

c. Thẩm phán.

d. Điều tra viên.

Câu 5: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị oan thuộc về:

a. Nhà nước.

b. Chánh án Toà án đã làm oan.

c. Viện trưởng Viện kiểm sát đã làm oan.

d. Thủ trưởng Cơ quan điều tra đã làm oan.

Câu 6: Cán bộ điều tra của Bộ đội biên phòng là:

a. Người tiến hành tố tụng.

b. Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

c. Điều tra viên.

d. Người tham gia tố tụng

Câu 7: A lái xe ô tô thuê cho B, hưởng lương theo tháng. Trong khi thực hiện công việc B giao, A đã phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ làm C chết. Tư cách tố tụng của B trong vụ án hình sự là:

a. Bị đơn dân sự

b. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

c. Bị hại.

d. Nguyên đơn dân sự.

Câu 8: Nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự:

a. Chi phối một số hoạt động tố tụng hình sự.

b. Không chi phối hoạt động tố tụng hình sự của người tham gia tố tụng.

c. Chi phối tất cả hoạt động tố tụng hình sự.

Câu 9: Bị cáo:

a. Là người có tội.

b. Không có quyền kháng cáo.

c.  Không có quyền tự bào chữa.

d. Là người hoặc pháp nhân bị Toà án quyết định đưa ra xét xử

Câu 10: Thời điểm tham gia tố tụng của người bào chữa trong trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia là từ khi:

a. Kết thúc điều tra.

b. Khởi tố bị can.

c. Có quyết định tạm giữ.

d. Người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *