100 Câu trắc nghiệm ôn tập Tố tụng hình sự (có đáp án) – Phần 8

Câu 1. Nếu có đủ căn cứ A đang chuẩn bị thực hiện tội giết người thì Cơ quan điều tra có thể:

a. Giữ A trong trường hợp khẩn cấp

b. Cấm A đi khỏi nơi cư trú.

c. Bắt A để tạm giam.

d. Bắt quả tang đối với A.

Câu 2. Biện pháp nào trong các biện pháp sau là biện pháp ngăn chặn ?

a. Áp giải.

b. Bắt người.

c. Dẫn giải.

d. Dẫn độ

Câu 3. Người dân khi bắt người phạm tội quả tang có quyền:

a. Tước vũ khí của người bị bắt

b. Khám người bị bắt.

c. Giải ngay người bị bắt đến Tòa án nơi gần nhất.

d. Đánh người bị bắt

Câu 4. Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp:

a. Cần được Viện kiểm sát phê chuẩn

b. Không cần Viện kiểm sát phê chuẩn.

c. Thuộc thẩm quyền của Tòa án.

d. Thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát.

Câu 5. Sau khi bắt hoặc nhận người bị bắt theo quyết định truy nã:

a. Trong mọi trường hợp, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải ra ngay quyết định đình nã.

b. Trong mọi trường hợp, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải ra lệnh tạm giam.

c. Trong mọi trường hợp, cơ quan đã ra quyết định truy nã phải ra ngay quyết định đình nã.

d. Tất cả đều sai

Câu 6: Người nào sau đây có quyền giải quyết vụ án hình sự:

a. Bộ đội biên phòng

b. Cử nhân luật

c. Bác sĩ

d. Kỹ sư

Câu 7. Người nào sau đây là người thân bị cáo nhưng không cần phải thay đổi khi tham gia phiên tòa?

a. Thẩm phán

b. Người làm chứng

c. Kiểm tra viên

d. Điều tra viên

Câu 8. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra:

a. Cơ quan của y tế

b. Cơ quan của giáo dục

c. Cơ quan của kiểm lâm

d. Cơ quan của tài chính

Câu 9. Cán bộ điều tra có nhiệm vụ, quyền hạn:

a. lập hồ sơ vụ án hình sự

b. Bắt giữ người

c. yêu cầu đình chỉ vụ án

d. kháng cáo theo quy định pháp luật

Câu 10. Ai không được làm người bào chữa:

a. Luật sư

b. Người đại diện của người bị buộc tội

c. Bào chữa viên nhân dân

d. Người có quyền lợi liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *