100 Câu trắc nghiệm ôn tập Tố tụng hình sự (có đáp án) – Phần 7

Câu 1. Khi vụ án không thuộc thẩm quyền xét xử sơ thẩm của mình thì Tòa án:

a. Tạm đình chỉ vụ án.

b. Trả hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát đã truy tố để chuyển đến Viện kiểm sát có thẩm quyền truy tố.

c. Đình chỉ vụ án.

d. Chuyển lên Tòa án cấp trên

Câu 2. Viện kiểm sát truy tố A về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 BLHS. Tại phiên tòa, đủ chứng cứ A phạm tội theo khoản 2 Điều này thì Hội đồng xét xử quyết định:

a. Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

b. Tuyên A phạm tội theo khoản 2 Điều 173 BLHS.

c. Tạm đình chỉ vụ án.

d. Đình chỉ vụ án

Câu 3. Viện kiểm sát rút toàn bộ quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa thì Thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định:

a. Đình chỉ vụ án.

b. Trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung.

c. Đưa vụ án ra xét xử.

d. Tạm đình chỉ vụ án.

Câu 4. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị oan thuộc về:

a. Nhà nước.

b. Chánh án Toà án đã làm oan.

c. Thủ trưởng Cơ quan điều tra đã làm oan.

d. Viện trưởng Viện kiểm sát đã làm oan.

Câu 5. A phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra tạm giữ được ma túy làm vật chứng. Cách xử lý vật chứng này là:

a. Bán và chuyển tiền đến Kho bạc Nhà nước để quản lý.

b. Tiêu hủy.

c. Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

d. Giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Câu 6. Chủ thể chịu trách nhiệm về kết luận giám định là:

a. Tòa án đã trưng cầu giám định.

b. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định.

c. Viện kiểm sát đã trưng cầu giám định.

d. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã kết luận giám định.

Câu 7. Thẩm quyền thu thập chứng cứ trong tố tụng hình sự:

a. Thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng

b. Chỉ thuộc về Cơ quan điều tra.

c. Chỉ thuộc về Viện kiểm sát.

d. Chỉ thuộc về người bào chữa

Câu 8. A mượn xe máy của B. A sử dụng xe máy đó làm phương tiện phạm tội và bị Cơ quan điều tra tạm giữ. B không có lỗi trong việc A sử dụng xe máy đó làm phương tiện phạm tội. Cách xử lý xe máy này là:

a. Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

b. Trả lại cho B

c. Tiêu hủy.

d. Bán và chuyển tiền đến Kho bạc Nhà nước để quản lý.

Câu 9. Thẩm quyền đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự:

a. Chỉ thuộc về Kiểm sát viên.

b. Thuộc về người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

c. Chỉ thuộc về Thẩm phán.

d. Chỉ thuộc về Điều tra viên.

Câu 10. Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành đối với:

a. Quyết định bắt bị cáo để tạm giam của Hội đồng xét xử.

b. Lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án.

c. Lệnh bắt bị can để tạm giam của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra.

d. Lệnh giữ người khẩn cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *