100 câu trắc nghiệm ôn tập môn Luật Dân sự (có đáp án) – Phần 8

Câu 1: Hợp đồng ủy quyền là gì?

a. Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền

b. Được thuê thực hiện một công việc và có thù lao

c. Bên được ủy quyền phải thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền

d. Bên được ủy quyền phải thực hiện công việc và không được nhận thù lao

Câu 2: Thời hạn ủy quyền trong hợp đồng ủy quyền là bao lâu?

a. 1 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền

b. Do các bên thỏa thuận

c. Do bên ủy quyền đưa ra thời hạn

d. Khi công việc được ủy quyền hoàn thành

Câu 3: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại trong trường hợp?

a. Có sự đồng ý của bên ủy quyền

b. Do sự kiện bất khả kháng

c. Không có sự đồng ý của bên ủy quyền

d. Thực hiện ủy quyền lại để đảm bảo lợi ích của người ủy quyền

Câu 4: Bên ủy quyền có quyền?

a. Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền

b. Được hưởng thù lao

c. Thanh toán các chi phí hợp lý đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền

d. Tất cả đáp án đều đúng

Câu 5: Khi nào người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng?

a. Khi đã bắt đầu công việc

b. Khi người nhận hứa thưởng chưa thực hiện công việc

c. Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc

d. Khi người nhận hứa thưởng từ chối nhận hứa thưởng

Câu 6: Hoạt động nào dưới đây không thuộc trường hợp thi có giải?

a. Cuộc thi hoa hậu

b. Cuộc thi bóng đá

c. Cuộc thi văn hóa

d. Cuộc thi đua xe tốc độ

Câu 7: Có bao căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

a. 4 căn cứ

b. 5 căn cứ

c. 3 căn cứ

d. 6 căn cứ

Câu 7: Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là bao lâu?

a. 02 năm

b. 01 năm

c. 03 năm

d. 6 tháng

Câu 8: Thiệt hại do tài sản bị xâm hại là trường hợp nào dưới đây?

a. Tài sản bị đánh rơi

b. Lợi ích gắn liền với việc sở hữu bị giảm sút

c. Tài sản bị tráo đổi

d. Tài sản bị hư hỏng

Câu 9: Trường hợp làm ô nhiễm môi trường thì chủ thể làm ô nhiễm phải chịu trách nhiệm như thế nào?

a. Phải bồi thường thiệt hại, kể cả không phải do lỗi của chủ thể đó

b. Không phải bồi thường vì không phải do lỗi của chủ thể gây ra

c. Do cơ quan có thẩm quyền giải quyết sau đó xử phạt theo quy định của pháp luật

d. Chỉ cần chứng minh không phải do lỗi của mình thì không phải bồi thường

Câu 10: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra thì?

a. Pháp nhân phải bồi thường trong mọi trường hợp

b. Yêu cầu người có lỗi bồi thường thiệt hại

c. Pháp nhân chỉ phải chịu trách nhiệm khi chứng minh đó là lỗi do người của pháp nhân gây ra

d. Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *