100 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Luật đất đai (có đáp án) – Phần 7

Câu hỏi 1: Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh thuộc về?

a. Quốc hội

b. Chính phủ

c. Bộ quốc phòng

d. UBND các cấp

Câu 2: Cơ quan quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia là:

a. Quốc hội

b. Chính phủ

c. Bộ quốc phòng

d. UBND các cấp

Câu 3: Thời điểm, thời hạn công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định sau đây?

a. Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt

b. Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt

c. Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt

d. Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt

Câu 4: Cơ quan nào có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh?

a. Chính phủ

b. Bộ quốc phòng, bộ công an

c. Bộ tài nguyên và môi trường

d. UBND các cấp

Câu 5: Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là:

a. Quy hoạch đất cấp quốc gia

b. Kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh

c. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

d. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp tỉnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Câu 6: Giao đất có thu tiền sử dụng đất trong trường hợp nào sau đây?

a. cho hộ gia đình trồng lúa nước

b. Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp

c. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê

d. Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước

Câu 7: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây?

a. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp

b. Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng

c. Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp

d. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở

Câu 8: Trường hợp nào không chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

a. Chuyển từ đất ở sang phi nông nghiệp

b. Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối

c. Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm

d. Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất

Câu 9: Có bao nhiêu trường hợp được thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh:

a. 10 trường hợp

b. 11 trường hợp

c. 12 trường hợp

d. 13 trường hợp

Câu 10. Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải dựa trên các căn cứ sau đây:

a. Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này;

b. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

c. Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án

d. Tất cả phương án trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *