100 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Bộ Luật Tố tụng Dân sự (có đáp án) – Phần 9

Câu 1: Trong thời hạn bao lâu thì Tòa án phải mở phiên Tòa xét xử?

a. 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử

b. 01 tháng, kể từ ngày có quyết định mở phiên tòa xét xử

c. 02 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử

d. 02 tháng, kể từ ngày có quyết định mở phiên tòa xét xử

Câu 2: Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành hòa giải trong giai đoạn nào?

a. Trong thời hạn điều tra giải quyết vụ án

b. Trước khi mở phiên tòa

c. Tại phiên tòa

d. Trong thời hạn chuẩn bị xét xử

Câu 3: Trường hợp nào dưới đây không được tiến hành hòa giải ở cấp sơ thẩm?

a. Đương sự không thể tham gia hòa giải được vì lý do chính đáng

b. Tòa án triệu tập lần thứ hai vẫn cố tình vắng mặt

c. Yêu cầu bồi thường vì lý do gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước

d. Một trong các đương sự đề nghị không tiến hành hòa giải

Câu 4: Trường hợp nào dưới đây không tiến hành hòa giải được ở cấp sơ thẩm?

a. Yêu cầu bồi thường vì lý do gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước

b. Một trong các đương sự đề nghị không tiến hành hòa giải

c. Những vụ án phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật

d. Những vụ án phát sinh từ giao dịch trái đạo đức xã hội

Câu 5: Hiệu lực của quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự có từ khi nào?

a. Ngay sau khi được ban hành

b. Khi Tòa án ra bản án, quyết định

c. Ngay sau khi các bên thỏa thuận thành

d. Ngay sau khi được Tòa án chấp nhận

Câu 6: Nhận định nào sau đây đúng với quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự?

a. Vẫn bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm

b. Không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm

c. Chỉ có thể bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

d. Tất cả đáp án đều sai

Câu 7: Trường hợp nào dưới đây Tòa án sẽ tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự?

a. Nguyên đơn là cá nhân chết mà quyền, nghĩa vụ không được thừa kế

b. Đương sự là cá nhân chết mà chưa có cá nhân kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của cá nhân đó.

c. Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện

d. Nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản

Câu 8: Trường hợp nào dưới đây Tòa án sẽ đình chỉ giải quyết vụ án dân sự?

a. Đương sự là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật

b. Cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp

c. Nguyên đơn đã được triệu tập lần thứ hai vẫn vắng mặt

d. Chấm dứt đại diện hợp pháp của đương sự mà chưa có người thay thế

Câu 9: Địa điểm tổ chức phiên tòa?

a. Trụ sở Tòa án

b. Trụ sở Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc

c. Trụ sở Tòa án nơi nguyên đơn cư trú, làm việc

d. Trụ sở Tòa án hoặc có thể ngoài trụ sở Tòa án

Câu 10: Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm là bao lâu?

a. Không quá 01 tháng

b. Không quá 15 ngày

c. Không quá 02 tháng

d. Không quá 7 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *