100 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Bộ Luật Tố tụng Dân sự (có đáp án) – Phần 2

Câu 1: Trong giai đoạn nào thì Viện kiểm sát tham gia xuyên suốt?

a. Xét xử sơ thẩm

b. Xét xử phúc thẩm

c. Cả 2 đáp án trên đều đúng

d. Cả 2 đáp án trên đều sai

Câu 2: Tranh chấp nào sau đây không thuộc tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án?

a. Tranh chấp về hợp đồng dân sự

b. Tranh chấp về giao dịch dân sự

c. Tranh chấp về thừa kế tài sản

d. Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản

Câu 3: Tranh chấp nào sau đây thuộc tranh chấp những yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án?

a. Yêu cầu tuyên bố người mất tích

b. Tranh chấp về cấp dưỡng

c. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

d. Yêu cầu về giải quyết tranh chấp dân sự

Câu 4: Tranh chấp nào sau đây thuộc tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án?

a. Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng

b. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

c. Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản

d. Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên

Câu 5: Tranh chấp nào sau đây không thuộc những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án?

a. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chúc có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

b. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chúc có đăng ký kinh doanh với nhau và không có mục đích lợi nhuận

c. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

d. Tranh chấp về chuyển giao cộng nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

Câu 6: Tòa án nhân dân cấp Huyện không có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp nào sau đây?

a. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng

b. Tranh chấp về thừa kế tài sản

c. Tranh chấp về đất đai

d. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí

Câu 7: Tòa án nhân dân cấp Huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm yêu cầu nào sau đây?

a. Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu

b. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết lao động của Trọng tài nước ngoài

c. Yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển

d. Yêu cầu liên quan đến trọng tài thương mại

Câu 8: Tòa án nhân dân cấp Tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm yêu cầu nào sau đây?

a. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Tòa án nước ngoài

b. Yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

c. Yêu cầu tuyên bố một người đã đã chết

d. Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự

Câu 9: Đối tương tranh chấp là bất động sản thì thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự được xác định như sao?

a. Tòa án nơi bị đơn cư trú

b. Tòa án nơi nguyên đơn cư trú

c. Đương sự có thể thỏa thuận với nhau

d. Tòa án nơi có bất động sản

Câu 10: Nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp về dân sự trong trường hợp nào?

a. Không biết nơi nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn

b. Nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn quá xa

c. Nguyên đơn được lựa chọn trong mọi trường hợp

d. Tranh chấp về cấp dưỡng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *