100 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Bộ Luật Tố tụng Dân sự (có đáp án) – Phần 1

Câu 1: Nhận định nào sau đây đúng?

a. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng

b. Tòa án được quyền từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng

c. Tòa án được tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng

d. Tòa án được đình chỉ giải quyết vụ án dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng

Câu 2:  Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự thì đương sự có quyền nào sau đây?

a. Chấm dứt yêu cầu khởi kiện của mình

b. Thỏa thuận với nhau

c. Thay đổi yêu cầu của mình

d. Tất cả đáp án đều đúng

Câu 3: Trường hợp đương sự không thể tự mình thu thập chứng cứ thì được Tòa án giải quyết như thế nào?

a. Tòa án có trách nhiệm hỗ trợ đương sự thu thập chứng cứ

b. Tòa án tạm đình chỉ vụ án

c. Tòa án yêu cầu cơ quan, tổ chức khác thu thập chứng cứ cho đương sự

d. Tòa án có nghĩa vụ thu thập chứng cứ nếu đương sự không thể tự mình thu thập

Câu 4: Hội thẩm nhân dân tham gia như thế nào trong xét xử vụ án dân sự?

a. Tham gia xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

b. Xét xử theo thủ tục rút gọn

c. Tham gia xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

d. Tham gia xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, trừ thủ tục rút gọn

Câu 5: Khi biểu quyết về quyết định giải quyết vụ án dân sự thì?

a. Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán

b. Thẩm phán có quyền cao hơn Hội thẩm nhân dân

c. Hội thẩm chỉ tham gia góp ý kiến mà thôi

d. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 6: Nhận định nào dưới đây sai?

a. Thẩm phán giải quyết việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

b. Cơ quan tiến hành tố tụng phải tôn trọng Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân

c. Thẩm phán giải quyết việc dân sự phải tách biệt và tuân theo pháp luật

d. Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý

Câu 7: Trong Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định như thế nào về Tòa án xét xử tập thể?

a. Tòa án xét xử tập thể vụ án dân sự và quyết định theo đa số

b. Tòa án xét xử tập thể vụ án dân sự và quyết định theo 2/3 biểu quyết

c. Tòa án xét xử tập thể vụ việc dân sự và quyết định theo đa số

d. Tòa án xét xử tập thể vụ việc dân sự và quyết định theo 2/3 biểu quyết

Câu 8: Tòa án xét xử như thế nào trong quá trình giải quyết?

a. Xét xử kín

b. Công khai

c. Công khai, xét xử kín (trong trường hợp đặc biệt)

d. Công khai công bằng

Câu 9: Bản án, quyết định sơ thẩm mà không bị kháng cáo thì?

a. Có hiệu lực pháp luật

b. Chưa có hiệu lực pháp luật

c. Trong thời hạn kháng cáo mà không ai kháng cáo thì bản án, quyết định mới có hiệu lực pháp luật

d. Đáp án A & C đúng

Câu 10: Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng dân sự là gì?

a. Tùy vào ngôn ngữ của người tham gia tố tụng

b. Tiếng việt, có thể dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình (phải có người phiên dịch trong trường hợp này)

c. Không được dùng tiếng nước ngoài

d. Chỉ được sử dụng 1 ngôn ngữ là tiếng việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *