100 câu hỏi trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình (có đáp án) – Phần 6

Câu 1. Giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con được quy định tại:

A. Luật Hôn nhân và gia đình

B. Luật nuôi con nuôi

C. Bộ luật dân sự

D. Tất cả đều đúng

Câu 2. Mọi thỏa thuận của cha mẹ, con liên quan đến quan hệ nhân thân, tài sản phải tuân theo quy định nào sau đây?

A. Phải được sự đồng ý cha mẹ

B. Chỉ cần con đồng ý là được

C. không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên

D. Phải được Tòa án công nhận

Câu 3. Đâu là nghĩa vụ và quyền giáo dục con:

A. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập.

B. Được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập và giáo dục; được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức.

C. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

D. Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Câu 4. Con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì:

A. Có quyền được tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình

B. có quyền sống chung với cha mẹ, được cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc

C. có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú

D. Được hưởng quyền về tài sản của gia đình

Câu 5. Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng là:

A. Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

B. Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm ấm, hòa thuận; làm gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với nhà trường, cơ quan, tổ chức trong việc giáo dục con.

C. Cha mẹ có thể đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đỡ để thực hiện việc giáo dục con khi gặp khó khăn không thể tự giải quyết được

D. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

Câu 6. thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra do ai bồi thường

A. Cha mẹ

B. Con tự bồi thường

C. Cơ quan bảo trợ xã hội

D. Không phải bồi thường

Câu 7. Tài sản riêng của con bao gồm:

A. tài sản được thừa kế riêng

B. thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con

C. tài sản được tặng cho riêng

D. Tất cả đều đúng

Câu 8. Con từ đủ bao nhiêu tuổi khi sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình

A. 15 tuổi trở lên

B. 16 tuổi trở lên

C. 18 tuổi trở lên

D. 20 tuổi trở lên

Câu 9. Con từ đủ bao nhiêu tuổi có nghĩa vụ đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình

A. 15 tuổi trở lên

B. 16 tuổi trở lên

C. 17 tuổi trở lên

D. 18 tuổi trở lên

Câu 10. Con từ đủ bao nhiêu tuổi có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

A. 15 tuổi trở lên

B. 16 tuổi trở lên

C. 18 tuổi trở lên

D. 20 tuổi trở lên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *