100 câu hỏi ôn tập trắc nghiệm Bộ Luật hình sự (có đáp án) – Phần 7

Câu 1. Người chuẩn bị phạm tội giết người có thể chịu khung hình phạt nào?

A. Phạt tù từ 1 – 5 năm

B. Phạt tù từ 5 – 10 năm

C. Phạt cải tạo không giam giữ không quá 3 năm

D. Phạt tiền, cảnh cáo

Câu 2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi phải chịu tội gì?

A. Tội giết người

B. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

C. Tội bức tử

D. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

Câu 3. Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép thì phạm tội gì?

A. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

B. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

C. Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

D. Tội vô ý làm chết người

Câu 4. Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát thì phạm tội gì?

A. Tội bức tử

B. Tội xúi giục người khác tự sát

C. Tội đe dọa giết người

D. Tội vô ý làm chết người

Câu 5: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tỷ lệ tổn thương cơ thể thấp nhất từ % thì có thể bị truy cứu trách nhiệm gì?

A. Trên 11%

B. Có hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác không cần xác định bao nhiêu %

C. Từ 5% trở lên

D. tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng phải thuộc một trong các trường hợp cụ thể theo quy định

Câu 6. Người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% thì phạm tội gì?

A. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội

B. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ

C. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

D. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

Câu 7. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác thì phạm tội gì?

A. Tội làm nhục người khác

B. Tội cưỡng dâm

C. Tội hiếp dâm

D. Tội dâm ô

Câu 8. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân thì phạm tội gì?

A. Tội làm nhục người khác

B. Tội cưỡng dâm

C. Tội hiếp dâm

D. Tội dâm ô

Câu 9. Hành vi nào sau đây có thể phạm vào tội mua bán người?

A. Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác

B. Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;

C. Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi

D. Tất cả hành vi trên

Câu 10. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi thì chịu khung hình phạt nào?

A. bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

B. bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm

C. án chung thân

D. tử hình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *