100 câu hỏi ôn tập trắc nghiệm Bộ Luật hình sự (có đáp án) – Phần 3

Câu 1. Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm sau đây?

A. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

B. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh qu

C. Tội tham ô tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 tội; nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 354

D. Tất cả phương án trên đều đúng.

Câu 2. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong những căn cứ sau đây?

A. Khi có quyết định đại xá

B. Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa

C. Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa

D. Trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận.

Câu 3. Đâu được coi là hình phạt chính với người phạm tội?

A. Cảnh cáo

B. Quản chế

C. Tịch thu tài sản

D. Cấm cư trú

Câu 4. Hình phạt nào có thể là hình phạt chính cũng có thể là hình phạt bổ sung?

A. Phạt tiền

B. Cấm cư trú

C. Tịch thu tài sản

D. Cảnh cáo

Câu 5: Hình phạt chính đối với pháp nhân thương mại phạm tội bao gồm?

A. Cấm huy động vốn

B. Cấm kinh doanh

C. Đình chỉ hoạt động có thời hạn

D. cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định

Câu 6. Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm, đồng thời có xét đến tình hình tài sản của người phạm tội, sự biến động của giá cả, nhưng không được thấp hơn bao nhiêu?

A. 1.000.000 đồng

B. 5.000.000 đồng

C. 4.790.000 đồng

D. 100.000 đồng

Câu 7. Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 06 tháng đến 03 năm đối với loại tội phạm nào?

A. ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng

B. phạm tội nghiêm trọng

C. phạm tội đặc biệt nghiêm trọng

D. ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

Câu 8. Cơ quan nào có trách nhiệm giám sát, giáo dục người cải tạo không giam giữ?

A. Gia đình

B. Tòa án địa phương

C. UBND xã

D. Trưởng thôn, ấp

Câu 9. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng đối với người cải tạo không giam giữ là?

A. không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần.

B. không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 06ngày trong 01 tuần.

C. không quá 08 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần.

D. không quá 08 giờ trong một ngày và không quá 06 ngày trong 01 tuần.

Câu 10. Tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là?

A. 03 tháng

B. 06 tháng

C. 1 năm

D. 2 năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *