10 điểm mới từ ngày 20/10/2020 giáo viên tiểu học cần biết

Sau đây là 10 điểm mới mà mình tổng hợp được về các quy định liên quan đến giáo viên tiểu học có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2020 sắp tới:

1. Chỉ viết nhận xét vào vở của học sinh khi cần thiết

Khi đánh giá thường xuyên về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục của học sinh, giáo viên:

– Sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá, nhưng chủ yếu thông qua lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa;

– Viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết, có biện pháp cụ thể giúp đỡ kịp thời.

2. Ra đề kiểm tra định kỳ theo 03 mức độ

Đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:

– Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập;

– Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự;

– Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.

3. Bỏ quy định “không cho điểm 0” đối với bài kiểm tra của học sinh tiểu học ==> Đồng nghĩa giáo viên tiểu học được chấm 0 điểm bài kiểm tra của học sinh tiểu học.

4. Bỏ quy định ‘giáo viên không được sử dụng di động khi đang dạy học’ ==> Giáo viên tiểu học được sử dụng điện thoại di động trong giờ học.

5. Không được phê bình học sinh trước lớp

Theo đó, học sinh có khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua, tuỳ theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp kỉ luật sau: nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn; thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.

Giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh.

6. 04 loại sổ sách của giáo viên tiểu học, gồm:

– Kế hoạch bài dạy (hiện nay là giáo án – bài soạn).

– Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ và theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh (hiện nay là Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ).

– Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên chủ nhiệm).

– Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).

7. Được cho phép học sinh nghỉ 03 buổi liên tục

Từ ngày 20/10/2020, giáo viên tiểu học có thêm các quyền sau:

– Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 03 ngày liên tục; Được giảm giờ lên lớp hàng tuần và các quyền khác theo quy định nếu là giáo viên chủ nhiệm;

– Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…

8. Thay đổi thành viên tổ chuyên môn trong trường tiểu học

Theo đó, tổ chuyên môn bao gồm giáo viên theo khối lớp hoặc môn học; nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, công nghệ thông tin, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, tham vấn học đường.

(Hiện nay, tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục).

9. Giáo viên chủ nhiệm không chỉ định lớp trưởng, lớp phó

Theo đó, lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó do học sinh ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, được học sinh trong lớp, trong tổ bầu chọn và luân phiên trong năm học.

10. Khuyến khích giáo viên sử dụng xuất bản phẩm tham khảo để nâng cao chất lượng giáo dục; giáo viên không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo.

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *