05 bước để bạn trở thành một luật sư chính hiệu

1. Học 4 năm đại học luật

Căn cứ Luật Luật sư 2006 thì có bằng cử nhân luật là một trong những điều kiện tiên quyết nếu bạn muốn trở thành luật sư.

Theo đó, để có bằng cử nhân luật, bạn phải trải qua 4 năm học tại các trường đại học luật hoặc khoa luật của các trường đại học khác trên cả nước, sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng cử nhân luật.

2. Học lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư

– Sau khi có bằng cử nhân luật, nếu bạn muốn làm luật sư thì bạn nhất định phải phải đăng ký tham dự khóa đào tạo nghề luật sư với thời gian là 12 tháng. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận (GCN) tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư.

– Hiện tại, Học viện Tư pháp đang là cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo luật sư, cũng như các nghiệp vụ tư pháp khác như xét xử, kiểm sát, thi hành án dân sự.

Học viện Tư pháp hiện có cơ sở ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Học viện Tư pháp còn liên kết với nhiều tỉnh thành trong cả nước để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học.

3. Tập sự luật sư tại các văn phòng luật sư, công ty luật

– Sau khi được cấp GCN tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư, bạn phải tiếp tục đăng ký tham gia tập sự luật sư tại văn phòng luật sư, công ty luật.

– Thời gian tập sự là 12 tháng.

4. Kiểm tra kết thúc tập sự

– Sau khi tập sự xong, bạn phải kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, sau khi đạt yêu cầu thì bạn sẽ được cấp GCN kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

– Thông thường, kiểm tra này sẽ gồm 2 phần thi viết và thi thực hành. Nội dung thi gồm các kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật; pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam…

5. Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

– Sau khi đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự, bạn phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư để chuyển cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Chứng chỉ cho bạn.

– Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ là người quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư hay không.

Sau khi hoàn thành tất cả các bước trên thì bạn sẽ trở thành một luật sư chính hiệu, và danh chính ngôn thuận hành nghề luật sư, bắt đầu kiếm tiền và kiến tạo một tương lai tốt đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *